Bestyrelse

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Solbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Herluf Petersen

Parkvangen 19
8355 Solbjerg

E-mail: sol.h2o@mail.tele.dk
Telefon: 8692 7820
Mobilnr: 2360 9439

Formand Mogens Balskilde
Telefon: 2811 8622 / 2964 4793

Tilslutningsbidrag 2018

Tilslutningstakster 2018

Bidraget skal være indbetalt til Solbjerg Vandværk før arbejdet påbegyndes.

Tilslutning i bymæssig bebyggelse 2018

Stikledning

udv. diameter

Hovedanlægs-

bidrag

Forsynings-

ledningsbidrag

Stiklednings-

bidrag

Samlet bidrag

ekskl. MOMS

Samlet bidrag

Inkl. MOMS

40 mm

4.656

6.045

13.636

24.337

30.421,25

50 mm

7.454

6.045

16.051

29.550

36.937,50

63 mm

12.147

6.045

17.877

36.069

45.086,25

90 mm

25.118

15.276

35.938

77.332

96.665,00

110 mm

39.672

15.139

40.605

95.416

119.270,00

160 mm

79.344

16.645

44.229

140.218

175.272,50

Tilslutning i det åbne land 2018

Tilslutning i det åbne land er hvis forsyningsledning skal fremføres mere end 50 meter for at kunne tilsluttes det eksisterende forsyningsnet på en for stikket tilsvarende ledningsdimension.

Forsyningsledningsbidraget udregnes af vandværket som tilbud.

Det samlede bidrag er den maximale tilslutningsomkostning for den enkelte installation til og med skel.

Stikledning

udv. diameter

Hovedanlægs-

bidrag

Forsynings-ledningsbidrag

Stiklednings-

bidrag

Samlet bidrag

ekskl. MOMS

Samlet bidrag

inkl. MOMS

40 mm

4.656

103.018

13.636

121.310

151.637,50

50 mm

7.454

127.256

16.051

150.761

188.451,25

63 mm

12.147

158.744

17.877

188.768

235.960,00

90 mm

26.118

340.529

36.063

402.710

503.387,50

110 mm

39.672

429.026

40.605

509.303

636.628,75


Tilslutningstakster og betalingsbetingelser i henhold til aftalen mellem

Forbrugerejede Vandværker i Aarhus Kommune og Aarhus Vand A/S.