Bestyrelse

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Solbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Herluf Petersen

Parkvangen 19
8355 Solbjerg

E-mail: sol.h2o@mail.tele.dk
Telefon: 8692 7820
Mobilnr: 2360 9439

Formand Mogens Balskilde
Telefon: 2811 8622 / 2964 4793

Takstblad 2018

Forbrugspris
(i ovenstående pris indgår 0,50 kr. til VPU)
Pr. m3
Kr.
7,00
Vandafgift (til staten)
Pr. m3
Kr.
6,18
Grundvandsgebyr
(til staten)
 
Pr. m3
 
Kr.
 
0,19

Vandafledningsbidrag for henholdsvis m3 og fast afgift:

opkræves af Aarhus Vand A/S (CVR Nr. 32 56 23 61) 

Vandmåler, 2,5 QN, Multical
 
Kr.
1.500,00
Fast årlig afgift pr. boligenhed
 
Kr.
460,00
Luknings- og genoplukningsgebyr
(+ påløbne omkostninger)
 
 

Kr.
 

1.500,00
Oprettelsesgebyr
 
Kr.
150,00
Flytteafregningsgebyr
 
Kr.
150,00
 
Ovennævnte takster tillægges moms.
 

 

Gebyrpolitik ved manglende rettidig betaling:
Skriftlig rykker – 1. gang
Skriftlig rykker – 2. gang
 
 

Kr.
 

100,00
100,00
 
 
 
 

Tilslutningstakster og betalingsbetingelser i henhold til aftalen mellem

Forbrugerejede Vandværker i Aarhus Kommune og Aarhus Vand A/S.